Downloads - HSC

Hobbitsoft Consultancy BV
Advies waar u iets aan heeft
Title
Ga naar de inhoud
Hieronder staan diverse onderwerpen waarin u een verdiepingsslag kunt lezen mbt het onderwerp. Ze helpen u om een beter begrip te krijgen in de desbetreffende onderwerpen. Veel documenten zijn gebaseerd op opdrachten die in het verleden bij klanten zijn uitgevoerd. Wellicht kunt u daar nu ook nog baat bij hebben.

SAP begrippen en werking
SAP is een enterprise resource planning pakket. Een succesvolle implementatie binnen uw organisatie vereist kennis en inzicht. Het document 'Het enterprise resource planning pakket SAP' geeft praktische informatie over plan van aanpak bij implementatie van SAP en inhoudelijke informatie over diverse SAP modules zoals Human Resource Management, Accounting, Logistiek, Business Workflow en het SAP R/3 systeem. Klik hier voor inzage.

Business engineering
De essentie van business engineering is het ontwikkelen van radicaal nieuwe, procesgeorienteerde
bedrijfsoplossingen om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Het document 'Tips en adviezen voor business engineering binnen uw bedrijfsvoering' geeft op één A4-tje een samenvatting van de vereisten voor een succesvolle business engineering, de rol van IT en inzicht in de oorzaken van niet succesvolle business engineering trajecten. Klik hier voor inzage.

Kennissystemen
Kennissystemen ondersteunen uw organisatie bij gegevensverwerking. De belangrijkste kennisssystemen zijn decision supporting systemen, expert systemen, neurale netwerken en business intelligence systemen. Het document 'Wetenswaardigheden over het gebruik van kennissystemen' licht deze systemen toe met accent op hun toegevoegde waarde en valkuilen. Klik hier voor inzage.

Team rollen volgens BELBIN:
BELBIN staat voor een theorie dat er binnen een team diverse rollen nodig zijn. Ieder mens heeft van nature een rol. Optimale samenwerking komt tot stand als er een evenwicht bestaat tussen de team rollen. Het document 'Teamrollen volgens BELBIN' beschrijft de verschillende teamrollen met hun kenmerken en vormt een richtlijn om een optimaal functionerend team samen te stellen. Klik hier voor inzage.

HTML Basiscursus
Deze handleiding legt de basisbegrippen van HTML uit en gaat in op JavaScript en CSS. Met behulp van deze handleiding kunt u websites (zoals deze) maken en leert u de werking van HTML. Klik hier voor inzage.


(c) HobbitSoft Consultancy BV
Terug naar de inhoud